Persondatapolitik for Universal Futurist ApS

I Universal Futurist forbereder vi os på fremtiden med vores ledelsessystem til håndtering af persondata. Vores system er overskuelig, nem og enkel at anvende for os og medarbejderne i det daglige arbejde, og vi vil til enhver tid sørge for, at vi er rustet til at opfylde kravene i lovgivningen på dette område. Vores persondatapolitik fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Det er afgørende for os, at vores samarbejdspartnere har tillid til, at vi udelukkende behandler persondata, når det er nødvendigt af saglige grunde, og at vi passer godt på dem. Vi er opmærksomme på, at persondata ikke er vores ejendom, men noget vi låner i en begrænset periode og sletter, når vi ikke længere har en saglig grund til at opbevare dem.

Behandling af persondata

Vi behandler denne type data om dig

Vi behandler data om dig af saglige årsager for bl.a. at kunne yde en god service, sikre høj kvalitet i vores opgaver samt give vores samarbejdspartnere den bedste vejledning.

Vi behandler følgende opgaverelaterede persondata:

 • Navn
 • Titel og kontaktoplysninger
 • Evt. betalingsoplysninger
 • Videooptagelser fra online møder

Vi anvender følgende databehandlere, som dine data kan være registreret hos af saglige årsager.

 • Kajabi
 • Stripe
 • Circle
 • Active Campaign
 • Dropbox
 • Google worksuite
 • Dinero 
 • Zoom
 • Faecbook

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun persondata, som er nødvendige for os.

Det faglige og saglige formål er afgørende for, hvilken type data om dig, det er nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare. Dette gælder også omfanget af data, idet vi ikke har flere persondata registreret end netop det, som er relevant.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de var indsamlet til.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi sikrer os dit samtykke, inden vi behandler dine persondata, med mindre vi har et lovmæssigt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om grundlaget og om formålet med at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis det bliver nødvendigt at videregive dine persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data bliver brugt til og til hvilket formål.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi følger faste, interne procedurer for at sikre informationssikkerhed. Via vores IT-leverandør beskytter vi dine persondata mod at gå tabt, blive ændret, blive offentliggjort eller gjort tilgængelige for uvedkommende.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver dem.

Hvis du mener, at de data, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet ved at kontakte os. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: http://www.datatilsynet.dk/